pudelkonawymiar.pl

polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności
  I. Postanowienia ogólne
  1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.pudelkonawymiar.pl (dalej: Serwis).
  2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
  3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  II. Administrator danych
   Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Drewkol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. Józefa Piłsudskiego 59B, KRS: 0000945302, NIP: 8141695362, REGON: 521094058, adres poczty elektronicznej: info@pudelkonawymiar.pl (dalej: Administrator).
  III. Cel zbierania danych osobowych
  1. Drewkol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza Pani/Pana dane w celu: a) komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy)
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Serwisu.
  IV. Okres przechowywania danych.
  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy związanej z zapytaniem, a po tym okresie przez okres 12 miesięcy w celach archiwizacyjnych.  
  V. Prawa Użytkowników
  1. Dostęp do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. Sprostowanie (poprawienie) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
  3. Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO), Ograniczenie przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – art. 18 RODO);
  4. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  5. Wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
  VI. Pliki cookies
   1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies
   2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
   3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 1. VII. Postanowienia końcowe
   1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
   2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Scroll to Top